Видавництво "ЗНАННЯ"
Видавництво "МЕДИЦИНА"
м. Київ, вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
 0-800-50-00-14 
 (044) 235-00-87 (44) 
sales@society.kiev.ua

Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсіс: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ / За ред. А.В. Борисенка. — К., 2020. — 592 с., тв. пал., (ст. 5 пр.).
артикул: 75251
Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсіс: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОЗ / За ред. А.В. Борисенка. — К., 2020. — 592 с., тв. пал., (ст. 5  пр.).
Є в наявності
580.00 грн

Автор: Данилевський Микола Федорович, Борисенко Анатолій Васильович, Сідельнікова Лариса Федорівна та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка

Видавництво: ВСВ «МЕДИЦИНА»

Мова: українська

Рік: 2020

Сторінки: 592

Обкладинка: тверда

Вага: 896 г.

ISBN: 978-617-505-786-5

Формат: 70х100 1/16

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА!
Анотація
Зміст
Частина тексту
Відгуки

Терапевтична стоматологія: підручник: у 4 т. Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. ; за ред. А.В. Борисенка. — 3-є вид. — К. : ВСВ “Медицина”, 2020. — 592 с.

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пуль­піту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну карти­ну та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відо­мості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диферен­ціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захво­рюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних меди­каментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосу­ванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення пе­ріодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілак­тики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.
Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.

Товари які можуть Вас зацікавити:
01030, Київ,
вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
0-800-50-00-14
(044) 235-00-87 (44)
sales@society.kiev.ua
Создание сайтов - веб студия Идейное Решение NespiCMS