Видавництво "ЗНАННЯ"
Видавництво "МЕДИЦИНА"
м. Київ, вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
 0-800-50-00-14 
 (044) 537-63-62 
sales@society.kiev.ua

Доставка і оплата
Самовивіз 24/7 за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 28, станція метро «Золоті ворота»
Відправка післяплатою на відділення або кур'єром "Нової пошти". Вартість відправки 60 грн. Безкоштовна доставка від 500 грн.
Відправка післяплатою на відділення або кур'єром "Укрпошти". Вартість відправки 60 грн. Безкоштовна доставка від 500 грн.
Медицинская информатика в модулях: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Рекомендовано МЗ / Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др. — К., 2014. — 192 с., пер. тв., (ст. 20 пр.).
артикул: 72660
Медицинская информатика в модулях: Учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Рекомендовано МЗ / Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др. — К., 2014. — 192 с., пер. тв., (ст. 20 пр.).
Є в наявності
60.00 грн

Автор: Булах И.Е., Войтенко Л.П. и др.

Видавництво: ВСВ «МЕДИЦИНА»

Рік: 2014

Сторінки: 192

Обкладинка: тверда

Вага: 300 г

ISBN: 978-617-505-339-3

Формат: 60х90 1/16
Анотація
Зміст
Відгуки

Медицинская информатика в модулях: учебное пособие / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др. — К. : ВСИ «Медицина», 2014. — 192 с.

Непрерывное развитие и активное внедрение современных информационно-коммуника­ционных технологий в медицинские исследования и клиническую практику актуализируют проблему информатической подготовки будущего врача, осуществляемой в процессе изучения дисциплины «Медицинская информатика». Одной из важных задач изучения этой дисциплины в высших учебных заведениях является овладение программно-аппаратным обеспечением ин­формационных технологий для решения типичных задач профессиональной деятельности вра­ча. В условиях информатизации общества программно-аппаратное обеспечение информацион­ных технологий довольно стремительно развивается и обновляется. Это актуализирует необхо­димость в постоянном развитии и обновлении всех компонентов учебно-методического обеспечения по дисциплине «Медицинская информатика».
Учебное пособие «Медицинская информатика в модулях» подготовлено в соответствии с действующей программой учебной дисциплины «Медицинская информатика». В пособии из­ложен дидактический материал для подготовки специалистов с соответствующей современно­му уровню развития информационно-коммуникационных технологий информатической под­готовкой.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.

Безперервний розвиток і активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у медичні дослідження і клінічну практику актуалізують проблему інформатичної підготовки майбутнього лікаря, здійснюваної в процесі вивчення дисципліни «Медична інфор­матика». Одним із важливих завдань вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах є оволодіння програмно-апаратним забезпеченням інформаційних технологій для розв'язання типових завдань професійної діяльності лікаря. В умовах інформатизації суспільства програм­но-апаратне забезпечення інформаційних технологій досить стрімко розвивається й оновлю­ється. Це актуалізує потребу в постійному розвитку та оновленні всіх компонентів навчально- методичного забезпечення з дисципліни «Медична інформатика».
Навчальний посібник «Медична інформатика в модулях» підготовлено відповідно до чинної програми навчальної дисципліни «Медична інформатика». У посібнику викладено ди­дактичний матеріал для підготовки фахівців із відповідною сучасному рівню розвитку інфор­маційно-комунікаційних технологій інформатичною підготовкою.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Товари які можуть Вас зацікавити:
01030, Київ,
вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
0-800-50-00-14
(044) 537-63-62
sales@society.kiev.ua
Создание сайтов - веб студия Идейное Решение NespiCMS