Видавництво "ЗНАННЯ"
Видавництво "МЕДИЦИНА"
м. Київ, вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
 0-800-50-00-14 
 (044) 235-00-87 (44) 
sales@society.kiev.ua

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. — 2-ге вид. / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко та ін. — К., 2020. — 152 с., тв. пал., (ст. 5 пр.).
артикул: 75335
Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: Навч. посіб. Рекомендовано МОН. — 2-ге вид. / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко та ін. — К., 2020. — 152 с., тв. пал., (ст. 5 пр.).
Є в наявності
270.00 грн
Автор: Олександр Юрійович Степаненко, Олена Вікторівна Мірошніченко, Людмила Олександрівна Зайченко та ін.

Видавництво: ВСВ «МЕДИЦИНА»

Мова: українська, англійська, російська

Рік: 2020

Сторінки: 152

Обкладинка: тверда

Вага: 707 г

ISBN: 978-617-505-800-8

Формат: 84х108 1/16


Анотація
Зміст
Частина тексту
Відгуки

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.
Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу — забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів різних спеціальностей, а також біологів.

The study guide was prepared by the staff of the Department of Histology, Cytology, and Embryology of Kharkiv National Medical University.
The Atlas contains microphotographs of histological specimens selected according to the learning plan and text commentaries on them disclosing the structural and functional organization of the organs and structures under study.

The Atlas was created with the aim of providing understanding of functional causes of any structural element. The study guide can be used both for self-study of the subject and preparation for tests. It is intended to promote comprehensive, consistent, and thorough mastering of the material. All the terms are given according to the international histological and embryological nomenclatures.

For students of higher medical educational establishments, doctors of different special­ties, and also biologists.


Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Харьковского национального медицинского университета.

Атлас содержит цветные микрофотографии программных гистологических препаратов, а также текстовый комментарий к ним, раскрывающий структурно-функциональную организацию органов и структур, которые изучаются. Цель создания атласа — обеспечить понимание функциональной обусловленности любого структурного элемента. Учебное пособие может быть использовано как при самостоятельном изучении предмета, так и во время подготовки к контрольным занятиям и предназначен способствовать всестороннему, последовательному и глубокому усвоению материала. Все термины приведены в соответствии с международными гистологической и эмбриологической номенклатурами.

Для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей разных специальностей, а также биологов.
Товари які можуть Вас зацікавити:
01030, Київ,
вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
0-800-50-00-14
(044) 235-00-87 (44)
sales@society.kiev.ua
Создание сайтов - веб студия Идейное Решение NespiCMS