Видавництво "ЗНАННЯ"
Видавництво "МЕДИЦИНА"
м. Київ, вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
 0-800-50-00-14 
 (044) 235-00-87 (44) 
sales@society.kiev.ua

Latin Language for Students of Dental Faculties = Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium: textbook / O.M. Bieliaieva, V.H. Synytsia, L.Yu. Smolska et al. — К., 2018. — 488 p., hardcover
артикул: 74851
Latin Language for Students of Dental Faculties = Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium: textbook / O.M. Bieliaieva, V.H. Synytsia, L.Yu. Smolska et al. — К., 2018. — 488 p., hardcover
Є в наявності
490.00 грн
Автор: Олена Миколаївна Бєляєва, Валентина Григорівна Синиця, Лариса Юріївна Смольська та ін.; за редакцією Олени Миколаївни Бєляєвої

Видавництво: ВСВ «МЕДИЦИНА»

Мова: латинська, англійська

Рік: 2018

Сторінки: 488

Обкладинка: тверда

Вага: 775 г

ISBN: 978-617-505-629-5

Формат: 70х100 1/16

Анотація
Зміст
Частина тексту
Відгуки

Latin Language for Students of Dental Faculties = Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium: textbook / O.M. Bieliaieva, V.H. Synytsia,  L.Yu. Smolska, P.A. Sodomora et al. ; edited by O.M. Bieliaieva. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 488 p.

The textbook contains programme material on education discipline “The Latin language and Medical Terminology” for the students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies that provides training of master degree 22 “Health Care” in specialty 221 “Dentistry”. The textbook is designed according to the structural-terminological principle and consists of 3 sections in proper correlation with the main terminological subsystems of medical terminology — anatomical and histological, clinical, pharmaceutical. The grammar material of the first section is based on the terms of morphology, physiology and dental pathology including maxillofacial area as well as anatomical structure of the head and neck.
The second section of the textbook represents the lexical material embracing all essential dentistry branches: therapeutic dentistry, surgical and maxillofacial dentistry, orthopedics and orthodontics, pediatric dentistry with dental diseases prevention.
The third section is aimed at encouraging students to obtain theoretical knowledge on general rules of prescription writing fundamentals: notion of prescription, the rules of prescribing medicines, proper presentation of the Latin part of prescription, classification of dosage forms, the most important abbreviations commonly used in prescription and gaining skills in writing prescriptions on this basis, prescribing remedies that are aimed to treat and prevent the main dental diseases (dental problems with hard tooth tissues, pulp, periodontium, tongue, gums, mucous membrane of the oral cavity), surgical infection in dentistry, as well as emergency in dental practice.

Підручник містить програмні матеріали з навчальної дисципліни "Латинська мова та медична термінологія" для студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів та академій, які забезпечують підготовку магістра 22 "Медико-санітарна освіта" за спеціальністю 221 "Стоматологія". Підручник розроблений за структурно-термінологічним принципом і складається з 3 розділів у відповідній кореляції з основними термінологічними підсистемами медичної термінології - анатомічної та гістологічної, клінічної, фармацевтичної. Граматичний матеріал першого розділу базується на термінах морфології, фізіології та патології зубів, включаючи щелепно-лицеву ділянку, а також анатомічну структуру голови та шиї.
 Другий розділ підручника являє собою лексичний матеріал, що охоплює всі основні галузі стоматології: терапевтична стоматологія, хірургічна та щелепно-лицьова стоматологія, ортопедія та ортодонтія, педіатрична стоматологія з профілактикою стоматологічних захворювань.
Третій розділ спрямований на заохочення студентів до отримання теоретичних знань щодо загальних правил написання рецептурних основ: поняття рецепта, правила призначення лікарських засобів, правильне уявлення про латинську частину рецепта, класифікацію лікарських форм, найважливіші скорочення, що часто використовуються в рецепті та набуття навичок письмових рецептів на цій основі, призначаючи ліки, призначені для лікування та профілактики основних захворювань стоматології (зубні проблеми з твердими тканинами зубів, пульпою, пародонтом, язиком, яснами, слизовою оболонкою порожнини рота), хірургічними інфекції в стоматології, а також надзвичайні ситуації у стоматологічній практиці.

Товари які можуть Вас зацікавити:
01030, Київ,
вул.Стрілецька, 28
(050) 336-86-07
0-800-50-00-14
(044) 235-00-87 (44)
sales@society.kiev.ua
Создание сайтов - веб студия Идейное Решение NespiCMS