Видавництво "ЗНАННЯ"
Видавництво "МЕДИЦИНА" 
tel
01030, Київ, вул.Стрілецька,28,
Наші телефони: 0-800-50-00-14 (безкоштовна міжміська лінія), 
т.ф.: 044-537-63-62  e-mail: sales@society.kiev.ua
Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія: in 2 volumes. — Volume 2. Gynecology=Гінекологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. — К., 2018. — 352 с. + 8 с. кольор. вкл.
артикул: 74900
Obstetrics and Gynecology=Акушерство i гінекологія: in 2 volumes. — Volume 2. Gynecology=Гінекологія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2-ге вид. Рекомендовано МОЗ / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. — К., 2018. — 352 с. + 8 с. кольор. вкл.
360.00 грн.

Автор: За ред. В.І.  Грищенка, М.О. Щербини

Видавництво: ВСВ «МЕДИЦИНА»

Рік: 2018

Сторінки: 352 + 8 кольор. вкл.

Обкладинка: тверда

Вага: 606 г.

ISBN: 978-617-505-694-3

Формат: 70х100 1/16

Детальніше на офіційному сайті >


Анотація
Зміст
Відгуки

Obstetrics and Gynecology: In two volumes. — Volume 2: Гінекологія-Gyne­co­logy: textbook / Group of authors, Edited by V.I. Grishchenko, M.O. Shcherbina. — K.: AUS Medicine Publishing, 2018. — 352 p. and 8 color insets.

Improvement of the quality of training the students of higher medical institutions is connected with the improvement of forms and methods of teaching subjects, as well as the introduction of the latest achievements of modern forms, learning the high standard and control of the level of knowledge.
The materials presented in this textbook are based on the program of studying the subject “Obstetrics and Gynecology” on the position of evidence-based medicine and the transition to the Bologna process.
Orders of Ministry of Public Health of Ukraine “On the Organization of Inpatient Obstetric and Neonatal Care in Ukraine”, as well as mo­dern methods of diagnosis and treatment of gynecological patients are used in the textbook.
Each unit contains test tasks and clinical cases with answers to check up the students’ know­ledge.
At the end of each subunit there is the list of practical skills that the students should master.
For students of higher medical education institutions of the 3rd–4th levels of accreditation.

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх до­сягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань.
Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гіне­ко­логія” із позицій доказової медицини та переходу до Болонського процесу.
У підручнику використано накази МОЗ України “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”, висвітлено сучасні методи діагностики та лікування гі­не­кологічних хворих.
Кожний підрозділ містить тестові завдання та ситуаційні задачі. Наприкінці кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Товари які можуть Вас зацікавити:
Відвідувачів
Создание сайтов - веб студия Идейное Решение NespiCMS